Manus

Skicka ditt manus till oss för registrering, synopsframtagning och genreklassificering, varefter det görs tillgängligt för produktionsbolagen. Det finns givetvis inga garantier att ditt manus verkligen blir film eller serie, men vi kan garantera att dina chanser ökar tusenfalt. Vårt intresse att det skall bli av är ju i det läget lika stort som ditt.

Skicka in ditt manus till oss!