Personuppgiftshantering

Våra webbplatsbesökares integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, överför, använder och lagrar personuppgifter. All hantering av personuppgifter görs i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Genom att fylla i vårt kontaktformulär godkänner du att Script 46 sparar de uppgifter du angivit. Detta för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster på ett så bra sätt som möjligt. Uppgifterna används inte i något annat syfte och endast de uppgifter ni anger samlas in. Du kan när som helst be Script 46 att radera dina uppgifter. Dock krävs namn och mailadress för att vi ska behandla ditt manus. Script 46 är de enda som har tillgång till uppgifterna som lämnas in. Önskar ni mer information hänvisar vi till datainspektionen.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Det är du som bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. För att vi ta ställning till ditt manus är det dock nödvändigt att uppge e-postadress samt för-och efternamn. Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna återkoppla till dig.

Hur tar du del av, raderar alt rättar den lagrade informationen?

Du kontaktar oss, på info@script46.com, för att ta del av, radera eller rätta de personuppgifter Script46 lagrat om dig. Märk mailet med GDPR.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. Avregistrering sker genom att skicka mail till oss.

Cookies

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifterna lagras till dess att du kontaktar oss för radering av dina personuppgifter.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Mikael Törneman, mikael@script46.se, Script46